Feedback 2.0 Weg met de regels!

Feedback op de werkvloer is essentieel voor een efficiënte en flexibele organisatie. Of het nu om groei en innovatie gaat of om goede bedrijfsvoering en goed lopende processen. Goede feedback is de basis van open en groeigerichte communicatie.

Ook online mogelijk

Wij bieden meer dan een feedback training, wij bieden een traject om de samenwerking, communicatie en efficiëntie in organisaties en teams te verbeteren. Je zou kunnen zeggen dat feedback de rode draad is in het traject dat wij aanbieden om te ontwikkelen en te groeien. Altijd op maat gemaakt want geen organisatie of team is hetzelfde. Ook zijn on-the-spot aanpassingen tijdens de training voor ons eerder regel dan uitzondering. Omdat we de moeilijke onderwerpen niet uit de weggaan en juist de problematiek die zichtbaar wordt tijdens het traject direct aanpakken.

Geen regels maar respect. In normale mensentaal leren zeggen wat je vindt en wat je nodig hebt. Ook leren reageren op dat wat er gezegd wordt hoort daarbij. Direct en ongecompliceerd.

Een feedback traject is altijd opgebouwd uit verschillende bouwstenen die zijn toegespitst op de vraag van de klant. Afhankelijk van de problematiek en/of dynamiek die in de organisatie of in het team spelen, kunnen bouwstenen al dan niet worden ingezet.

Vertel mij meer

De start van elk traject kent een basis die bestaat uit 2 onderdelen:

  • Feedback basis: We starten het traject met het creëren van een gezamenlijke taal. We leren elkaar (beter) kennen en we creëren een veilige omgeving. Daarnaast gaan we aan de slag met de vraag wat feedback is en met de communicatie waarden. Samenwerken en oefenen. Want doen en ervaren is volgens ons de beste manier om te leren.
  • De kracht van de verschillen: Wij werken met een positieve insteek, met respect voor jezelf en voor elkaar. Acceptatie en respect voor de verschillen creëert veiligheid. Dit is de basis voor goede communicatie en samenwerking.

De beschikbare bouwstenen zijn:

Aannames: Aannames zijn heel menselijk en een belemmering als het om feedback en communicatie gaat. Wat zijn aannames en wat is het effect op de werkvloer? Oefenen, ervaren, herkennen en erkennen.

Roddelen: Ja, roddelen. Iedereen doet het maar vaak mag het geen onderwerp van gesprek zijn. En dat is jammer want je kan roddelen omzetten naar feedback. Door te verkennen wat roddelen eigenlijk is en wat het effect van roddelen is ontstaat er bewustzijn. Dit geeft vervolgens ruimte om te leren hoe je roddels positief kan ombuigen. En dat zonder aandacht te besteden aan de inhoud van de roddels die spelen op de werkvloer.

Triggers: Wat zijn jouw triggers? Waardoor wordt jij zodanig geraakt dat je geen gezonde reactie kan geven op bepaalde vormen van communicatie? Ook hier is het herkennen en erkennen de eerste stap naar groei.

Out-of-comfort: Voor groei en ontwikkeling is het nodig om uit je comfort-zone te stappen. Wat is je comfort-zone eigenlijk en hoe werkt dat bij je collega’s? En hoe zit dat met feedback geven en ontvangen, is dat binnen of buiten je comfort-zone? Begrip en respect voor de verschillen zijn hier belangrijk.

Kansen: Als er binnen een organisatie of team een cultuur heerst waar het glas als half leeg wordt gezien, dan is er meestal geen oog meer voor de kansen die zich voordoen. Ook is men vaak vergeten dat je op veel zaken zelf invloed hebt. Hoe kun je weer kansen zien en herkennen? En hoe kun je hier mee omgaan? Goede communicatie en feedback zijn hierbij heel belangrijk. Maar ook samenwerken en gunnen spelen een grote rol.

Persoonlijke ontwikkeling: In alle bouwstenen werken we ook aan persoonlijke ontwikkeling want verandering en groei begint bij jezelf. We bieden het ook als een aparte bouwsteen aan in de vorm van persoonlijke coaching of coaching met een kleine groep.

Mindset: Heeft men de juiste mindset om met groei, verandering, innovatie en flexibiliteit om te gaan? Mindset kan getraind worden, het is een kwestie van oefenen en doen. In het diepe springen en uitproberen. Fouten maken en daar samen van leren en groeien.

Vier je successen: Niets is belangrijker bij een organisatie in transitie dan het vieren van de successen. Wij bieden ervaringen, uitproberen, tips en tricks om dit onderdeel te maken van je organisatiecultuur.

Procesverbetering: Medewerkers die goed feedback geven en ontvangen gaan de mogelijkheden tot verbetering zien én benoemen in hun werk en in de organisatie. Om de kansen die zich aandienen direct op te pakken en in te bedden in het dagelijkse proces en de taakverdeling kan het traject worden aangevuld met begeleiding in het goed inrichten en vastleggen van proces en werkafspraken.

Organisatie- of teamopstellingen: Zou je graag meer inzicht willen in de problematiek binnen je organisatie of team dan zijn er diverse vormen van opstellingen om inzicht te verkrijgen.

Borging: Voor borging van het geleerde is herhalen, oefenen en doen essentieel. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Jaarlijkse/halfjaarlijkse borgings- en verdiepingsbijeenkomsten.
  • Het opleiden van een aantal medewerkers tot ambassadeurs.
  • Train de trainer: eigen trainers die het traject binnen de organisatie kunnen voortzetten.
  • Borgings- en verdiepingsbijeenkomsten voor de trainers.

Hoe werkt het:

  1. De eerste stap is altijd een intakegesprek. Zodat we de vraag helder krijgen en een passend aanbod kunnen maken.
  2. De tweede stap is het traject. Afhankelijk van de duur van het traject is er een tussentijdse evaluatie om het aanbod indien nodig bij te stellen.
  3. De derde stap is de afronding van het traject. Deze bestaat altijd uit een nabespreking en advies voor mogelijke vervolgacties en borging.

Bel of mail voor een vrijblijvend gesprek. Tarieven zijn afhankelijk van groepsgrootte en duur van het traject.

Deze training wordt gegeven door Ingrid Klinkert en Marion van Wezel.

Vertel mij meer

“Verantwoordelijkheid voor dat wat je zegt én verantwoordelijkheid voor het ontvangen van de boodschap.
Dat is de feedback van deze eeuw”