Privacyverklaring

Privacy en koekjes

Versie 1.0 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 mei

Ik hecht waarde aan jouw privacy en daarom verwerk ik persoonlijke gegevens die ik van jou, als websitebezoeker en klant, verzamel zorgvuldig en veilig. In deze privacyverklaring laat ik je weten welke gegevens ik verzamel, waarom ik deze gegevens verzamel en wat ik met die gegevens doe.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten Proceschef. Proceschef is gevestigd aan Zutphenseweg 6 7418 AJ Deventer.

Samenvatting

Even kort door de bocht, voor de mensen die geen zin hebben om alle privacyverklaring door te lezen en die het allemaal wel geloven… Met deze privacyverklaring beloof ik je om met jouw gegevens om te gaan zoals ik hoop dat jij met de mijne omgaat. Ik zal niet meer info verzamelen dan nodig, ik zal niets delen tenzij dit echt nodig is of moet van een overheidsinstantie en ik zal ze ook niet langer bewaren dan nodig.

Proceschef neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marionvanwezel@proceschef.nl.

Wat verzamel ik

Wanneer je gebruik maakt van mijn contactformulier of klant bij mij bent heb ik wat gegevens van je nodig. In het geval van een contactformulier zijn dit je naam, e-mail, telefoonnummer, het onderwerp van je vraag en natuurlijk het bericht. Deze gegevens gebruik ik om je vraag te beantwoorden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om je vraag te beantwoorden en een passende dienst aan te bieden. De gegevens worden opgeslagen in Dropbox waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Communicatie

Wanneer je e-mail naar mij verzendt, bewaar ik deze in mijn e-mailarchief. Soms vraag ik extra gegevens die voor de desbetreffende situatie / vraagstuk relevant zijn. Dit maakt het mogelijk een goede aanbieding te doen en maatwerk te leveren. Deze gegevens bewaar ik zolang als nodig voor goede dienstverlening. Deze gegevens worden opgeslagen op servers van een derde partij waarmee een verwerkersovereenkomst is opgesteld.

Waarom verzamel ik gegevens

Soms is het nodig om wat gegevens te hebben van je (potentiele) klanten. Ik verzamel gegevens voor:
– Het afhandelen van jouw vragen;
– Het versturen van facturen en het afhandelen van jouw betaling;
– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder:
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten.

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere zaken tenzij ik hier van tevoren jouw toestemming voor heb gekregen. Daarnaast doe ik niet aan geautomatiseerde besluitvorming of het combineren van gegevens om hier analyses op los te laten.

Koekjes

Proceschef gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt ter verbetering van mijn website. De koekjes die jouw voorkeuren onthouden kan je uitschakelen in je browserinstellingen. Je kan de browser zo instellen dat je geen koekjes meer opslaat. Ik kan niet garanderen dat alle functionaliteiten van mijn website dan nog naar behoren werken. En let op: als je gebruik maakt van een andere computer/device , dan moet je daar ook de browserinstellingen opnieuw aanpassen.

Derden

Ik deel informatie niet met derden tenzij ik een opdracht in samenwerking met een van mijn samenwerkingspartners uitvoer en het delen van gegevens voor de goede uitvoering nodig is. Hiervan stel ik je natuurlijk altijd op de hoogte en wanneer ik met een andere partij samenwerk staat dit ook altijd in de offerte en overeenkomst vermeld.

Indien ik werk met externe partijen heb ik een afspraak met hen over de vertrouwelijke behandeling en bescherming van uw gegevens.

Proceschef verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens

Ik bewaar je gegevens zo lang als nodig is voor onze relatie. Als je vaste klant bent is dit natuurlijk anders dan wanneer je een eenmalige vraag hebt gesteld. Ik bewaar administratieve gegevens zoals facturen en bonnen 7 jaar omdat dit van de belastingdienst moet. Overige gegevens bewaar ik tot maximaal 3 jaar na het laatste contact.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Proceschef en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marionvanwezel@proceschef.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar sowieso binnen twee weken, op jouw verzoek. Proceschef wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

 

Werkzaamheden die verwerking van privacygevoelige gegevens inhouden

Vanuit mijn werkgebied kan het voorkomen dat ik gegevens verwerk voor mijn klanten. Bij het implementeren en beheren van informatiesystemen is dit een logisch gevolg van de opdracht die ik heb. Ik zal de gegevens die ik vanuit deze functie verwerk natuurlijk nooit voor andere doelen gebruiken en ik zal deze zorgvuldig behandelen. Toch moet in deze gevallen mijn klant een verwerkersovereenkomst met mij afsluiten die aansluit op de situatie en de werkzaamheden. Hiervan zal ik de klant indien nodig op de hoogte stellen.