Teambuilding; het recept voor een goede samenwerking

Bestaat je team uit mensen die elkaar nog onvoldoende kennen of juist uit mensen die elkaar al heel lang kennen waardoor er veel (voor)oordelen zijn? Of functioneert het team in “normale” situaties prima maar gaat het mis wanneer de druk hoog is en de melk overkookt?

Deze teamtraining geeft het recept en de ingrediënten voor het verbeteren van de eigen wijze van je team. Met behulp van de verschillende teamrollen wordt inzicht gegeven in de kwaliteiten van ieder teamlid en de wisselwerking tussen deze kwaliteiten. Daarmee krijgen de teamleden meer begrip en inzicht in elkaar en de samenwerking. Dit doen we door op basis van leuke oefeningen de teamrollen te ervaren en bespreken.

Samen Koken

Indien gewenst kan er ook samen gekookt worden. In het kookdeel van de training worden situaties gecreëerd die aansluiten op de dagelijkse problematiek van het team. Daardoor worden de deelnemers zich extra bewust van wat zij in het eerste deel van de training hebben geleerd. Door tegelijkertijd geconfronteerd te worden met bijvoorbeeld tijdsdruk of de noodzaak tot improviseren geeft de training een goed inzicht in de manier waarop teamleden ook in dagelijkse situaties reageren.

Natuurlijk eindigt de training met het samen genieten van de gemaakte recepten. Tijdens het eten wordt de training afgerond door terug te kijken op de training en de verschillende rollen in het team.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de groepsgrootte, locatie en het aantal dagdelen training. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

 Opbrengsten

Door de eigen en elkaars rollen en voorkeursgedrag te (her)kennen ontstaat er ruimte voor communicatie over gedrag. Daarnaast kan je als team en manager zien of de verschillende rollen voldoende vertegenwoordigd zijn en of er een evenwichtige rolverdeling is.  Zo leg je een basis voor de toekomst en voorkom of doorbreek je negatief teamgedrag.

Tijdens een training leren wij als trainers een team snel kennen en zien we veel van de groepsdynamiek. Daarom bieden we altijd een gratis nabespreking zodat jullie deze observaties en inzichten kunnen gebruiken om als team nog sterker te worden.

Deze training wordt gegeven door Ingrid Klinkert en Marion van Wezel.teamrollen koken fotolijstV2

Klik hier om contact op te nemen